Länkar/Litteratur

Läs mer om Kängurumetoden, Nidcap och ekologiska produkter från KAM Care Design.

Vetenskapsradion, 26april 2006 Hudnära tidigvård av barn sprids över världen"

Norskt TV-program från Neonatalavd. 95 F, Akademiska sjukhuset om känguruvård, 24okt 2005 NRK Nett-TV, Puls 24.10.05

Ekocentrum - Ekocentrum visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De äger, förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. I utställningen visas produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Klicka här!

Öko-Tex Standard 100 - kräver att tillverkaren kontrollerar sina textilier i laboratorium så att kemikalier som vid direkt kontakt är farliga för människan inte finns.

http://www.kangaroomothercare.com Hemsida av läkaren Nils Bergman i Kapstaden, Sydafrika, som arbetat med metoden och forskat om den. Här finns mycket information och fina bilder.

http://kangaroo.javeriana.edu.co Hemsidan för den colombianska kängurumetodfederationen med beskrivning av verksamheten.

Artikel i tidningen Tvättbjörnen från Electrolux. Klicka här!

Litteraturtips

Berlith Persson. Känguruvård. I: Lars Wallin (red.) Omvårdnad av det nyfödda barnet: sid 164-190

Agneta Kleberg. Familjecentrerad utvecklingsstödjande vård enligt NIDCAP. I: : Lars Wallin (red.) Omvårdnad av det nyfödda barnet, sid 24-71

Världshälsoorganisationen, WHO. KMC, praktiska riktlinjer, 2003. KMC a practical guide.pfd. Svensk översättning, Tryckeriet, Landstingsservice, Uppsala läns landsting, Uppsala, 2006. http://www.akademiska.se. Klicka dig fram till verksamheter, nyföddhetsvård