Att bära sitt barn nära är
positivt för alla nyfödda barn.

KAM Care Design erbjuder mjuka, ekologiska
material för det nyfödda barnets omvårdnad.