Närhet mellan små barn och föräldrar
– varför hudkontakt?

Kerstin Hedberg Nyqvist, barnsjuksköterska, docent, Uppsala universitet

Utvecklingsstödjande familjecentrerad vård enligt (NIDCAP)

Barn som föds för tidigt, före 37 fulla graviditetsveckor, och sjuka nyfödda behöver sjukhusvård varierande tid. Dessa barn är känsliga för hur de upplever sin närmiljö och skötsel. De störs lätt av sådant som händer i omgivningen och har mindre ork att hålla kroppen i en skön ställning. Samtidigt kan deras signaler på vad de vill, vad de trivs med eller inte, vara mindre tydliga.

För att underlätta för personal och föräldrar att uppfatta och tolka barnets signaler har psykologen Als i USA tagit fram en metod, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Med hjälp av den kan föräldrar och personal lättare utforma barnets skötsel och miljö samt sin samvaro med barnet utifrån vad barnet kommunicerar. Detta underlättas av närhet mellan barn och förälder – det bästa är när barnet kan vara i förälderns famn. Här har bärhjälpmedel en viktig funktion.

Uppföljningar har påvisat flera fördelar för barn som vårdats utifrån NIDCAP. Närheten gör det lättare för mamma/pappa att uppfatta om t ex barnet håller på att vakna och vill amma, eller om det är oroligt och behöver hjälp att komma till ro. Detta gör att man känner sig säkrare som förälder.